Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2017

stecjalistka
20:24
5737 8641 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaBalladyna Balladyna
20:23
1518 c766

Most days

Reposted frommyry myry viaBalladyna Balladyna
stecjalistka
20:22
5851 c528
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaBalladyna Balladyna
20:22
Happiness is pretty simple: someone to love, something to do, something to look forward to.
Rita Mae Brown
(via wordsnquotes)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaBalladyna Balladyna
stecjalistka
20:22
stecjalistka
20:20
5358 6255 500
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viaBalladyna Balladyna
stecjalistka
20:20
Czemu tak zależy Ci na ludziach, którym nie zależy?
— Michałło Tumblerro
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBalladyna Balladyna
20:19
stecjalistka
20:17
4091 4e6d
Reposted fromkrzysk krzysk viaBalladyna Balladyna
stecjalistka
20:14
1745 5bd4 500
Reposted fromslodziak slodziak viaBalladyna Balladyna
stecjalistka
20:14
stecjalistka
20:14
Reposted fromweightless weightless viaBalladyna Balladyna
stecjalistka
20:14
0655 a9bc 500
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny viaBalladyna Balladyna
stecjalistka
20:13
Reposted frombluuu bluuu viaBalladyna Balladyna
stecjalistka
20:13
3359 bb32
Reposted fromkrzysk krzysk viaBalladyna Balladyna
stecjalistka
20:12
...
Reposted fromweightless weightless viaBalladyna Balladyna
stecjalistka
20:12
7840 fe5d 500
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
Reposted fromGIFer GIFer viaBalladyna Balladyna
stecjalistka
20:11
1513 0bec
Reposted fromIriss Iriss viaBalladyna Balladyna
stecjalistka
20:10

Dzisiejsze związki polegają na tym, że ludzie zdzierają z siebie ubrania, on dochodzi na jej brzuch albo tyłek, ale nie mogą nawzajem dotykać swoich telefonów. Że żyjemy niby razem, ale jednak osobno.

Czy znam przepis na idealny związek? Nie. Ale wiem, że aby być w dobrym związku z mężczyzną trzeba budować razem z nim historię. Zaś by być w udanym związku z kobietą, trzeba dawać jej emocje.

W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują.

— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaBalladyna Balladyna

June 09 2017

stecjalistka
13:50
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna vianivea nivea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl